0 to 239
240 to 319
320 to 479
480 to 599
600 to 799
800 to 1023
1024 to 1199
1200 and higher
WAK ODI

Softwarová aplikace pro hodnocení strategií realizace projektů

× Vývoj systému byl spolufinancován v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA vyhlášeného Technologickou agenturou ČR. Řešení projektu se účastnili pracovníci firmy WAK System ve spolupráci s pracovníky firmy AZIN CZ s.r.o.

Vstup na web zde.

Katalog projektů

Definice funkčních částí projektu

identifikace projektu infrastruktury nebo technologického celku

definice segmentů (částí) projektu, stanovení funkčnosti segmentů ve vztahu k funkčním kritériím projektu

evidence způsobů a parametrů realizace projektů

realizace jednotlivých segmentů projektů

specifikace realizace projektů s ohledem na funkční kritéria, definice jednotlivých dodavatelů, definice prioritních kritérií k projektům

definice kontaktních spojení na odpovědné osoby, definice a grafická prezentace vazeb segmentů projektu (mapa segmentů projektu)

evidence elektronické dokumentace

Řešený projekt můžete v aplikaci rozvrhnout do ucelených funkčních částí, které budou v rámci projektu realizovány.

 

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvodní stránku

Katalog událostí

Máme tu situaci!

identifikace událostí

popis průběhu, popis následků, strukturovaný popis řešení událostí

strukturovaná evidence škod

evidence elektronické dokumentace

evidence kontaktních spojení

Nástroje aplikace vám umožní stanovit reálně dostupné způsoby realizace projektu především s ohledem na technické, ekonomické dodavatelské a společenské možnosti (doba realizace, náklady, funkčnost, dodavatelé, priority).

 

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvodní stránku

Katalog strategií

Nastavte si svůj záměr

definice strategie realizace projektu

definice kritérií strategie

nastavení parametrů vyhodnocovacích metod

sestavení variant strategie z jednotlivých navržených realizací projektů

dentifikace jednotlivých kritérií v jednotlivých variantách strategie

multikriteriální vyhodnocení variant

Jednotlivé varianty řešení projektu je možno uspořádat do skupin, které představují určitý záměr - strategii. Kvalita dané strategie řešení projektu je deklarována pomocí nastavených klíčových parametrů a jejich vzájemné důležitosti.

 

Výběr nejvhodnější varianty v rámci strategie je vždy otázkou zvolené metody multikriteriálního hodnocení a definovaných parametrů.

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvodní stránku

Provoz aplikace

Na čem to jede

Požadavky na operační systém

ODI je internetovou klient-server aplikací.

Uživatel pracuje s aplikací ODI prostřednictvím běžných klientských stanic síťově propojených se serverovým prostředím, kde je aplikace instalována. Webové (internetové) rozhraní aplikace vyžaduje k uživatelově práci funkční instalaci internetového prohlížeče, podporujícího standard HTML5. Podporovány jsou prohlížeče Internet Explorer 9 a vyšší, Mozilla Firefox a Google Chrome v aktuálních verzích. Na klientském systému tedy může být provozován libovolný OS, který podporuje HTML5 kompatibilní webový prohlížeč – MS Windows, Apple OS X, nebo Linux.

Softwarové prostředí tvoří standartní HTTP server, který zprostředkovává zobrazení ASP.NET webových stránek a provoz výkonného kódu aplikace ODI, minimálně ve verzi 7. Z toho vyplývá, že požadovaným hostitelským OS je minimálně Windows server 2008. S ohledem na zajištění funkčnosti výkonného kódu je na operačním systému vyžadována instalace runtime prostředí. NET Framework 4. Jako datové úložiště je požadován Microsoft SQL Server minimálně ve verzi 2008. Jako SQL server postačuje i edice Express.

Hardwarové požadavky

Hardwarové požadavky aplikace odpovídají požadavkům operačního systému, ve kterém je provozován. Aplikace nemá extrémní nároky na paměť ani na procesorový výkon. V případě rozsáhlé databáze je zapotřebí vyhradit odpovídající zdroje pro SQL server.

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvodní stránku

Máte něco na srdci?

Neváhejte, kontaktujte nás.