ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Nástroj pro hodnocení strategií realizace projektů | WAK ODI
0 to 239
240 to 319
320 to 479
480 to 599
600 to 799
800 to 1023
1024 to 1199
1200 and higher
Úvodní stránka produktu WAK ODI

Softwarová aplikace pro hodnocení strategií realizace projektů

Hodnocení a optimalizace realizace projektů | WAK ODI

Softwarová aplikace pro hodnocení strategií realizace projektů

Multikriteriální hodnocení

Katalog projektů

Definice funkčních částí projektu

Katalog událostí

Dostupné způsoby realizace projektu

Katalog strategií

Varianty řešení projektu

× Vývoj systému byl spolufinancován v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA vyhlášeného Technologickou agenturou ČR. Řešení projektu se účastnili pracovníci firmy WAK System ve spolupráci s pracovníky firmy AZIN CZ s.r.o.

Vstup do webové aplikace

Obrazovky aplikace

ikona Katalog projektů

Definice funkčních částí projektu

button

identifikace projektu infrastruktury nebo technologického celku

button

definice segmentů (částí) projektu, stanovení funkčnosti segmentů ve vztahu k funkčním kritériím projektu

button

evidence způsobů a parametrů realizace projektů

button

realizace jednotlivých segmentů projektů

button

specifikace realizace projektů s ohledem na funkční kritéria, definice jednotlivých dodavatelů, definice prioritních kritérií k projektům

button

definice kontaktních spojení na odpovědné osoby, definice a grafická prezentace vazeb segmentů projektu (mapa segmentů projektu)

button

evidence elektronické dokumentace

Řešený projekt můžete v aplikaci rozvrhnout do ucelených funkčních částí, které budou v rámci projektu realizovány.

 

ikona Katalog událostí

Máme tu situaci!

button

identifikace událostí

button

popis průběhu, popis následků, strukturovaný popis řešení událostí

button

strukturovaná evidence škod

button

evidence elektronické dokumentace

button

evidence kontaktních spojení

Nástroje aplikace vám umožní stanovit reálně dostupné způsoby realizace projektu především s ohledem na technické, ekonomické dodavatelské a společenské možnosti (doba realizace, náklady, funkčnost, dodavatelé, priority).

 

ikona Katalog strategií

Nastavte si svůj záměr

button

definice strategie realizace projektu

button

definice kritérií strategie

button

nastavení parametrů vyhodnocovacích metod

button

sestavení variant strategie z jednotlivých navržených realizací projektů

button

dentifikace jednotlivých kritérií v jednotlivých variantách strategie

button

multikriteriální vyhodnocení variant

Jednotlivé varianty řešení projektu je možno uspořádat do skupin, které představují určitý záměr - strategii. Kvalita dané strategie řešení projektu je deklarována pomocí nastavených klíčových parametrů a jejich vzájemné důležitosti.

 

Výběr nejvhodnější varianty v rámci strategie je vždy otázkou zvolené metody multikriteriálního hodnocení a definovaných parametrů.

ikona Provoz aplikace

Na čem to jede

Požadavky na operační systém

ODI je internetovou klient-server aplikací.

Uživatel pracuje s aplikací ODI prostřednictvím běžných klientských stanic síťově propojených se serverovým prostředím, kde je aplikace instalována. Webové (internetové) rozhraní aplikace vyžaduje k uživatelově práci funkční instalaci internetového prohlížeče, podporujícího standard HTML5. Podporovány jsou prohlížeče Internet Explorer 9 a vyšší, Mozilla Firefox a Google Chrome v aktuálních verzích. Na klientském systému tedy může být provozován libovolný OS, který podporuje HTML5 kompatibilní webový prohlížeč – MS Windows, Apple OS X, nebo Linux.

Softwarové prostředí tvoří standartní HTTP server, který zprostředkovává zobrazení ASP.NET webových stránek a provoz výkonného kódu aplikace ODI, minimálně ve verzi 7. Z toho vyplývá, že požadovaným hostitelským OS je minimálně Windows server 2008. S ohledem na zajištění funkčnosti výkonného kódu je na operačním systému vyžadována instalace runtime prostředí. NET Framework 4. Jako datové úložiště je požadován Microsoft SQL Server minimálně ve verzi 2008. Jako SQL server postačuje i edice Express.

Hardwarové požadavky

Hardwarové požadavky aplikace odpovídají požadavkům operačního systému, ve kterém je provozován. Aplikace nemá extrémní nároky na paměť ani na procesorový výkon. V případě rozsáhlé databáze je zapotřebí vyhradit odpovídající zdroje pro SQL server.

Máte něco na srdci?

Zavolejte nám na +420 603 173 190 nebo +420 731 182 344, napište na waksystem@waksystem.cz.

Můžete také využít náš kontaktní formulář